Baspaketet - ett exempel

Olles Rör

Olles Rör är en enskild näringsidkare med en person anställd. Olles fru är duktig på bokföring och hjälper till med löneadministration och den löpande redovisningen i den enskilda firman. När året närmar sig slutet tar Olle med sig alla papper till Redovisningshuset och där gör man tillsammans en prognos över resultatutvecklingen under året. Dessutom ser vi över Olles försäkringar, pensionssparandet och diskuterar företagets framtid; nyanställningar – marknadsaktiviteter – factoring mm mm. Redovisningshuset gör också en preliminär skatteberäkning inför kommande taxering.

Sundsesplanaden 2
824 30 Hudiksvall
tel. 0650 - 996 30

hudiksvall@redohuset.se

MADE BY ohappa