Pluspaketet - ett exempel

Vårdteamet Liljan AB

Vårdteamet Liljan AB är en privatägd hälsocentral med 18 anställda; läkare, sjuksystrar, sjukgymnast mfl. Varje månad skickar Agnes, vd vid bolaget, pärmen med verifikationer till Redovisningshuset för bokföring. I materialet ingår även lönerapporter. En vecka senare returnerar Redovisningshuset lönerapporter, resultat- och balansräkningar samt skattedeklaration. Bland underlagen finns också en kommentar om utvecklingen under månaden samt ev frågor. Styrelsen vid Vårdteamet Liljan träffar vid två eller tre tillfällen representant från Redovisningshuset för genomgång av räkenskaperna och en gång vid bokslutsplanering.

Sundsesplanaden 2
824 30 Hudiksvall
tel. 0650 - 996 30

hudiksvall@redohuset.se

MADE BY ohappa