All inclusive - ett exempel

Handelsbolaget Pontus

Handelsbolaget Pontus är ett web-företag med många timanställda i Stockholmstrakten. Bolaget omsätter 22 milj kr och har ingen egen ekonomiavdelning. Varje fredag skickar Pontus via mail över faktureringsunderlaget. Redovisningshuset garanterar att faktura går ut senast samma dag om underlagen kommer före lunch. Via post eller mail skickas även samtliga leverantörsfakturor som betalas enligt överenskommelse. Lönerapporteringen sker också elektroniskt. När lönelistan är klar attesteras denna av Pontus och Redovisningshuset betalar ut lönerna. Bolagets resultat och finansiella ställning diskuteras vid telefonmöten tre eller fyra gånger per år. Då passar man även på att ta upp frågor som gäller företagets framtid, investeringar och annat som kan vara av intresse för ledningen.

Sundsesplanaden 2
824 30 Hudiksvall
tel. 0650 - 996 30

hudiksvall@redohuset.se

MADE BY ohappa